מיזם חמישים. סיפורים. כיפורים. - האחים שלנו Skip to Content Contact Us

מטרת המיזם:

חיבור תלמידי התיכונים אל המלחמה המכוננת בתולדות עמנו ובתולדותיה של מדינת ישראל תוך מתן סקירה מקיפה על המלחמה ויצירת מפגש אישי ואותנטי דרך סיפורם של האחים והאחיות השכולים ממלחמת יום הכיפורים.

תיאור המיזם:

הנגשת הסיפור הישראלי וההיסטורי של המלחמה לתלמידים יתבצע במפגש ייעודי בכיתות י'-י"ב בתיכונים שונים בכל רחבי הארץ. המפגש יכלול שני חלקים: א) סקירה מקיפה על המלחמה אשר תועבר בצורה ייחודית, המותאמת לתלמידי תיכונים. ב) מפגש אישי ואותנטי עם אחים ואחיות שכולים ממלחמת יום הכיפורים לשמיעת סיפוריהם ושיח אישי. לפי מידת נכונותם של תלמידי התיכונים ושל האחים והאחיות השכולים, יתאפשר קשר מתמשך בין אלו לאלו עד ליום הזיכרון של שנת הלימודים תשפ"ד. מיזם זה נוצר בשיתוף פעולה בין עמותת 'האחים שלנו' ובין מינהל חברה ונוער ובתמיכתו של משרד החינוך.

Calendar
תאריכי פעילות

ספטמבר - אוקטובר 2023, תשרי - חשוון תשפ"ד

People 2
כמות משתתפים

מספר המקומות מוגבל

facebook
instagram
youtube